Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quất Động tổ chức Hội nghị lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

18/08/2023 10:15

Ngày 06/7/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quất Động tổ chức Hội nghị lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhằm đánh giá việc thực hiện công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, cùng các ban ngành đoàn thể xã, các đơn vị, các ông bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT thôn.